Trang chủ hop-so-hino-8-tan-thung-lung-cho-kinh

hop-so-hino-8-tan-thung-lung-cho-kinh

Hộp số 6 cấp dãi tỷ số truyền rộng và vào số nhẹ nhàng trên xe hino 8 tấn thùng lửng chở kính.

Hộp số 6 cấp dãi tỷ số truyền rộng và vào số nhẹ nhàng trên xe hino 8 tấn thùng lửng chở kính.