Trang chủ he-thong-treo-truoc-hino-8-tan-thung-lung-cho-kinh

he-thong-treo-truoc-hino-8-tan-thung-lung-cho-kinh

Hệ thống treo trước dùng nhíp lá parabol với giảm chấn thủy lực.

Hệ thống treo trước dùng nhíp lá parabol với giảm chấn thủy lực.