Trang chủ Lần 11 cấp bảo dưỡng 300000km trên đầu kéo hino 700s.

Lần 11 cấp bảo dưỡng 300000km trên đầu kéo hino 700s.

lan-11-cap-bao-duong-300000-km

Lần 11 cấp bảo dưỡng 300000km trên đầu kéo hino 700s.